Rekonstrukcija ceste v Desnjaku

Podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. je iz sredstev koncesnine, ki jih je kot izvajalec javne službe po pogodbi dolžan vložiti v občinske ceste v letih 2012 in 2013 izvedel preplastitev dela lokalne ceste Desnjak – Lahonci, v skupni dolžini 230 m. Vrednost teh del je znašala 16.344 EUR.