Protiprašna zaščita na kasaški stezi na hipodromu Ljutomer

Konec aprila 2020 se je pričela urejati protiprašna zaščita na kasaški stezi na hipodromu v Ljutomeru. Voda za potrebe razpršenja se bo črpala iz lastne vrtine. Medsebojni dogovor med Občino Ljutomer in Kasaškim klubom Ljutomer je bil podpisan v začetku leta 2020, izvedeno je bilo tudi zbiranje ponudb za izbiro izvajalca del. Dela izvaja najugodnejši ponudnik Vrtnarske storitve, Janko Kelenc s.p. iz Bukovcev 51, nadzor nad investicijo pa ATRIJ d.o.o. iz Odrancev. Investicijo v skladu z dogovorom krijeta Občina Ljutomer v višini 35.000 evrov, razliko do pogodbene vrednosti v višini 13.737 evrov pa krije Kasaški klub Ljutomer, kakor tudi celotne stroške nadzora. Dela na investiciji potekajo v skladu s terminskim planom in bodo končana v prvi polovici maja 2020.