PROJEKT PROSPERITY

 

 

 

Občina Ljutomer se je pridružila mreži mest CIVITAS

Občina Ljutomer se je pridružila mreži mest CIVITAS, ki jo je leta 2002 ustanovila Evropska unija. Le ta skozi različne projekte podpira prizadevna evropska mesta pri uvajanju in preizkušanju ambicioznih in inovativnih ukrepov za izboljšanje prometa v urbanih okoljih. V nameri, da bi dosegla svoje cilje, mesta združujejo medsebojno povezane zbirke ukrepov, ki so posebej izbrane tako, da ustrezajo lokalnim okoliščinam. Od pričetka delovanja mreže CIVITAS je bilo testiranih in izvedenih več kot 800 ukrepov in rešitev za mestni promet v okviru demonstracijskih projektov in sicer v več kot 80 živih laboratorijih po vsej Evropi. Občina Ljutomer je bila v mrežo CIVITAS povabljena na podlagi uspešno izvedenih inovativnih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti in sicer predvsem po zaslugi priprave in izvajanja ukrepov celostne prometne strategije, ureditve stanovanje soseske Juršovka kot območja prijaznega prometa, kolesarskih smernic, ter zasnove razvoja prometnih površin na po kateri se bo izvajala rekonstrukcija komunalne infrastrukture v mestu Ljutomer po načinu inovativnih rešitev na podlagi izkušenj drugih mest iz področja EU. V Sloveniji so trenutno člani mreže Civitas mesta Ljubljana, Maribor, Nova Gorica in Ljutomer.

 

 

Več informacije je na voljo na spletni strani www. http://civitas.eu/

Izobraževanje o izdelavi in izvajanju Celostnih prometnih strategij (CPS)
torek, 24.4.2018
Hrvaški in slovenski partnerji projekta CIVITAS PROSPERITY, med katerimi je tudi Občina Ljutomer, so v sodelovanju z mrežo CIVINET Slovenija-Hrvaška-Jugovzhodna Evropa med 20. in 23. marcem v mestu Rovinj organizirali izobraževanje o izdelavi in izvajanju Celostnih prometnih strategij (CPS). Izobraževanje je bilo namenjeno zaposlenim na področju prometa v slovenskih in hrvaških občinah. Udeležilo se ga je 15 predstavnikov iz Slovenije in 21 iz Hrvaške. Celotno izobraževanje ter potni in nastanitveni stroški so bili financirani z evropskimi sredstvi. Izobraževanje je bilo namenjeno prenosu znanja s strani mest in strokovnjakov, ki imajo izkušnje pri izdelavi celostnih prometnih strategij, k mestom, ki so manj izkušena. Slovenija ima na tem področju več izkušenj od Hrvaške, saj ima CPS že več kot 70 občin. V okviru izobraževanja je svoje izkušnje s pripravo obeh CPS predstavila tudi Občina Ljutomer, hkrati pa je bila deležna svetovanja glede izvajanja ukrepov s strani podžupana Belgijskega mesta Sint Niklaas, g. Carla Hanssensa in prof. Toma Rya z Univerze Napier v Edinburgu. Nasveti so se nanašali predvsem na področje parkirne politike, prostorskega in prometnega načrtovanja ter pridobivanja zemljišč za potrebe izgradnje kolesarske infrastrukture in izvedbe drugih ukrepov.
,
Na področju trajnostne mobilnosti predstavljene aktivnosti v okviru projekta Prosperity
ponedeljek, 5.6.2017
V ponedeljek, 5. junija 2017, je Občino Ljutomer obiskalo prek 30 predstavnikov slovenskih občin in ministrstev ter strokovnjakov s področja prometa. Občina jim je predstavila svoje dosežke in načrte na področju trajnostne mobilnosti, izvedene in načrtovane v skladu z občinsko Celostno prometno strategijo. Obisk je bil namreč namenjen predstavnikom občin, ki izdelujejo Celostno prometno strategijo (CPS), izdelovalcem CPS ter strokovnjakom s področja projektiranja prometnih površin v urbanih območjih. Občina Ljutomer je že nekaj let med vodilnimi manjšimi občinami v državi na področju trajnostne mobilnosti. Proces oblikovanja trajnostnega in dolgoročno vzdržnega prometnega sistema je v Ljutomeru prvi vrhunec doživel leta 2012 s sprejetjem Prometne strategije. Ta je bila hkrati prva CPS v Sloveniji, ki jo je kakšna občina izdelala v skladu s sodobnimi smernicami Evropske komisije. S prenovo omenjene strategije, ki jo je občina zaključila marca letos, se proces nadaljuje, saj dokument opredeljuje nadaljnje korake načrtovanja in upravljanja prometa v občini (dokument). Zbrane je ob prihodu pozdravila in nagovorila županja mag. Olga Karba. Sledila je predstavitev procesa priprave in prenove CPS, izvedenih in načrtovanih ukrepov, sodobnih smernic za načrtovanje kolesarske infrastrukture, podrobne zasnove prometnih površin v Ljutomeru ter izkušenj s pripravo s CPS. Po kratki razpravi se je obisk nadaljeval na terenu. Izmed izvedenih dosežkov so bili predstavljeni prvo območje prijaznega prometa Juršovka, ki že žanje zanimanje domače in tuje strokovne in širše javnosti, preurejen dostop do Osnovne šole Ivana Cankarja in peš povezava med železniško postajo in Gimnazijo Ljutomer. Izmed načrtovanih projektov so bili predstavljeni načrti za preureditev okolice vrtca in ureditev novih območij prijaznega prometa, izboljšave na kolesarskem omrežju ter izboljšanje okolice avtobusne postaje. Predstavljene so bile tudi ideje za ureditev Jeruzalema in kolesarskih ter drugih turističnih povezav v njegovi okolici. Dogodek je bil organiziran v okviru evropskega projekta PROSPERITY (o projektu), ki ga v programu Horizont 2020 sofinancira Evropska unija. Projekt se ukvarja z razvojem in promocijo CPS v EU. Občina Ljutomer v projektu kot partner sodeluje z Urbanističnim inštitutom RS in Ministrstvom RS za infrastrukturo in s projektnimi partnerji deli izkušnje o svojem dosedanjem delu na CPS ter jo nadgrajuje z izkušnjami mest v drugih evropskih državah. Občina ima vlogo vzorčne manjše občine na področju trajnostne mobilnosti. Osredotoča se na izvajanje ukrepov CPS in na inovativne ukrepe na področju trajnostne mobilnosti, ki bi lahko postali vzorčni za druge manjše občine v državi in širši regiji. S partnerji v projektu in z Ministrstvom za infrastrukturo bo sodelovala tudi pri promociji CPS v državi, izdelavi izobraževalnih gradiv in organizaciji študijskih obiskov za druge občine. Tokratni obisk je bil tako prvi v nizu številnih dogodkov v naslednjih treh letih.