Projekt CoolHeating

V Ljutomeru konferenca projekta CoolHeating

 

Občina Ljutomer in podjetje Skupina Fabrika d.o.o. sta  24. 1. 2017 v prleški prestolnici pripravili prvo od petih konferenc projekta CoolHeating. Občina Ljutomer je v letu 2016 začela z izvajanjem tega projekta, ki je osredotočen na tržno uveljavljanje malih modularnih daljinskih sistemov ogrevanja in hlajenja iz obnovljivih virov za lokalne skupnosti. Projekt se izvaja znotraj programa Horizont 2020, vključenih pa je enajst partnerjev iz osmih držav. Vrednost projekta, ki je usmerjen v podporo pri izgradnji malih modularnih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja v državah jugovzhodne Evrope, je 1,6 milijona evrov.

»Želim, da izmenjave teh praks prinesejo tudi konkretne rezultate, da bomo v prihodnje uspeli pridobiti določene vire financiranja za implementiranje takega projekta v življenje,« je v uvodu konference dejala županja mag. Olga Karba. Tokratna konferenca je gostila eminentne strokovnjake iz Avstrije, Danske in Slovenije, ki so tudi na primerih dobrih praks predstavili daljinsko ogrevanje. Torben Jorgensen je spregovoril o daljinskem ogrevanju na Danskem, sam postopek izgradnje daljinskega sistema ogrevanja je predstavil Christian Doczekal iz Avstrije, Andrej Premk iz avstrijskega podjetja za proizvodnjo energije Herz je govoril o pečeh na biomaso in logistiki, s praktičnimi izkušnjami na tem področju ogrevanja pa sta udeležence konference seznanila tudi Christian Engel iz Avstrije in Gele Angel Sunja iz Slovenije. »Primeri dobrih praks iz tujine so odlično vodilo za nadaljnje izvajanje projekta. Dejstvo je, da se v preteklih dveh letih v Sloveniji na tem področju ni veliko premaknilo, bo pa v prihodnje drugače, saj se končno uveljavljajo konkretne spremembe na osnovi spremenjenega energetskega zakona. Tako se v bližnji prihodnosti pričakujejo razpisi za sofinanciranje izgradnje daljinskih sistemov ogrevanja. Tudi v ljutomerski občini, predvsem na nekaterih območjih podeželja, se bomo tako lahko lotili takšnih projektov,« je dejal Rok Sunko iz Skupine Fabrika, ki bo skupaj s sodelavci maja v Ljutomeru pripravil še delavnico, na kateri bodo predstavljeni postopki pridobivanja investicijskih sredstev za izgradnjo sistemov daljinskega ogrevanja.

Na Danskem potekalo strokovno srečanje partnerjev
petek, 30.9.2016
V mesecu septembru je bilo v sklopu projekta Cool heating, katerega projektni partner je Občina Ljutomer, organizirano strokovno srečanje partnerjev v mestu Billund na Danskem. Srečanje je potekalo v okviru mednarodne konference na temo daljinskih sistemov solarnega ogrevanja. Tako je bil organiziran ogled obratov Gram in Bredstrup, ki za proizvodno toplotne energije, kot primarni vir uporabljata sončno energijo in energijo iz biomase, ter ogled otoka Samso, kjer na površini 112 km2 živi cca. 3.000 prebivalcev. Posebnost tega otoka je v tem, da se je iz enega najmanj razvitih delov Danske s pomočjo obnovljivih virov energije uspelo vzpostaviti energetsko samooskrbno območje, ki svoje presežke energije prodajajo na trgu. Kot primarni vir za proizvodnjo toplote in električne energije se uporabljajo sončna energija, travna biomasa in vetrna energija. Občina Ljutomer bo v sklopu projekta Cool Heating izvedla analizo v naselju Cven, s katero bo ugotavljala smotrnost postavitve takega obrata v našem okolju. Tako bodo v prihodnjih mesecih sledile delavnice in srečanja s krajani Cvena na to temo.
,
Izvajanje prvih aktivnosti
četrtek, 30.6.2016
Na podlagi srečanja projektnih partnerjev, ki je v mesecu januarju potekalo v mestu München so se pričele izvajati prve aktivnosti v sklopu projekta. Tako je bilo naselje Cven določeno kot naselje, v katerem se bo preučevalo možnost vzpostavitve sistema daljinskega ogrevanja. V mesecu juniju in juliju je občina po posameznih gospodinjstvih v naselju Cven izvedla anketo v zvezi s sedanjimi stroški in načinom ogrevanja, ki bodo podlaga za celovito analizo stanja na podlagi katere bo v sklopu projekta izdelana študija.
,
Uspešni pri programu Horizont 2020
petek, 29.1.2016
Občina Ljutomer se je skupaj s številnimi partnerji iz Evrope uspela s prijavo projekta Cool Heating na razpis programa Horizont 2020. Projekt se bo izvajal v letih 2016, 2017 in 2018. Nastali stroški bodo v celoti financirani iz sredstev EU. Cilj projekta je povečati implementacijo majhnih modularnih daljinskih sistemov ogrevanja in hlajenja na obnovljive vire v državah, kjer je ta sektor slabo razvit. V državah EU obstaja zelo različen nivo znanja, izkušenj in aplikacije daljinskih sistemov ogrevanja in hlajenja z uporabo obnovljivih virov. Tako bo v projektu izveden prenos znanja in izkušenj iz na tem področju zelo dobro razvitih držav kot so Danska, Nemčija, Avstrija. V sodelovanju s partnerji bodo v več državah inicirani novi projekti daljinskega ogrevanja in hlajenja pri čemer bodo skozi projektne aktivnosti izvedeni koraki od tehnično ekonomskih analiz do informiranja ciljnih skupin (javnost, podjetja, investitorji), priprave potrebne dokumentacije in financiranja. Vrednost projekta in pridobljenih sredstev znaša 70.693,75 EUR. V mesecu januarju 2016 je bilo izvedeno prvo delovno srečanje projektnih partnerjev v mestu Munchen, na katerem so bile podane smernice za kakovostno izvedbo projekta.