Prizidek Zdravstvenega doma Ljutomer

Dela načrtovanega prizidka Zdravstvenega doma Ljutomer so se končala v decembru 2014. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del za gradnjo prizidka je bilo izvedeno spomladi 2014, izbrano je bilo podjetje VG5, d.o.o.. Projekt so sofinancirale štiri občine soustanoviteljice in Zdravstveni dom Ljutomer.