Pričetek rekonstrukcije Vrtne in Volkmerjeve ulice v Ljutomeru

V ponedeljek, 7. septembra 2020, je Komunalno podjetje Ormož pričelo izvajati rekonstrukcijo komunalne infrastrukture v Vrtni in Volkmerjevi ulici v Ljutomeru. Vrednost del znaša 334.136,78 evra. Rok končanja je predviden najpozneje do konca novembra 2020. Projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja je izdelal Rudi Sever s.p. iz Stročje vasi, za rekonstrukcijo ceste pa BNG, Bojan Safran s.p. s Kapelskega Vrha. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave. Stroški nadzora znašajo  9.516 evrov. Varnostni načrt za investicijo je izdelal Daing d.o.o. iz Beltincev, kateri bo izvajal tudi koordinacijo varstva pri delu. Ti stroški bodo znašali 1.245 evrov. V sklopu investicije je predvidena rekonstrukcija kanalizacije v obeh ulicah v skupni dolžini 395 metrov in rekonstrukcija vodovoda v dolžini 340 metrov. Po končanju rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda se bo pristopilo še k rekonstrukciji ceste, ureditvi javne razsvetljave in odvodnjavanja. V času del naprošamo stanovalce omenjenih ulic in udeležence v prometu za strpnost.