Preplastitev dela ceste na Podgradju

Podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. je iz sredstev koncesnine, ki jih je kot izvajalec javne službe po pogodbi dolžan vložiti v občinske ceste v letu 2013 izvedel preplastitev dela lokalne ceste Stročja vas - Podgradje, v skupni dolžini 155 m. Vrednost teh del je znašala 5.206,14 EUR.