Prenova gasilskega doma v Precetincih

Rušitvena dela, tesarska dela (dobava in montaža moralov na raster), krovska dela (dobava in montaža strešnih plošč), kleparska dela (dobava in montaža pocinkanih barvnih žlebov, barvnih cevi, odkapnih obrob s snegobranom, vetrne obrobe, slemenskih obrob, snegobrana), mizarska dela (dobava in vgradnja novih PVC oken, dobava in vgradnja novih vhodnih vrat).
Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Precetinci znaša 21.325 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Precetinci financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.