Predstavitev ureditve mestnih ulic v Ljutomeru

V naslednjih dneh se bo pričela rekonstrukcija komunalne infrastrukture in cestišča v Vrtni in Volkmerjevi ulici v Ljutomeru. Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je v petek, 17. julija 2020, podpisala pogodbo za izvedbo del z direktorico Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. Pavlo Majcen, v ponedeljek, 27. julija 2020, pa je bil projekt predstavljen prebivalcem obeh ulic. V sklopu investicije je predvidena rekonstrukcija kanalizacije v obeh ulicah v skupni dolžini 395 metrov in rekonstrukcija vodovoda v dolžini 340 metrov. Po končanju rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda se bo pristopilo še k rekonstrukciji ceste, ureditvi javne razsvetljave in odvodnjavanja. Rok končanja je predviden najpozneje do konca novembra 2020.