Predstavitev poteka ureditve cest in izgradnje vodovoda v Slamnjaku

Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je v petek, 17. julija 2020, z direktorjem Cestnega podjetja Ptuj d.d. Brankom Veseličem podpisala pogodbo za izvedbo I. faze ureditve cest v Gresovščaku (Vinoreja Kaučič) in Slamnjaku (Ozmec-Frank) v skupni dolžini 3.960 metrov. Investicija, ki bo predvidoma končana novembra letos, je bila prebivalcem Gresovščaka in Slamnjaka predstavljena v ponedeljek, 27. julija 2020, na turistični kmetiji Frank-Ozmec v Slamnjaku. Istočasno z obnovo cest se bo zgradil tudi vodovod v Slamnjaku v dolžini 950 metrov, dela pa bo izvajalo Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Obenem bodo s strani Javnega podjetja Prlekija d.o.o. zamenjani tudi hišni priključki. Vodovod bo zgrajen do konca septembra letos.