Pločnik na Kamenščak končan

Oktobra lani je bila podpisana pogodba za izgradnjo pločnika na Kamenščak, kjer je šlo za izgradnjo 750 metrov dolgega odseka pločnika ob regionalni cesti, sočasno s katerim se je zgradila tudi javna razsvetljava. Pločnik je sedaj končan. Kot najugodnejši ponudnik je takrat bila izbrana družba SGP Pomgrad, d. d., pogodbena vrednost del pa je znašala dobrih 541 tisoč evrov z DDV. Pri pločniku so se dodatno uredile klopi in koši, položil se je tudi optični kabel. Občina Ljutomer je na Direkcijo Republike Slovenije za ceste naslovila dopis s katerim je zaprosila, da se poleg nove izgradnje pločnika pristopi tudi k sanaciji pripadajoče regionalne ceste, ker je leta v zelo slabem stanju. S strani Direkcije Republike Slovenije za ceste smo prejeli odgovor, da za investicije v regionalne ceste ne morejo zagotoviti finančnih sredstev, bodo pa na teh odsekih izvedli vzdrževala dela na cestišču.