Otroška igrala v Cezanjevcih

Občina Ljutomer je za potrebe ureditve igrišča kupila kombinirano igralo za Osnovno šolo Janka Ribiča Cezanjevci. Za izdelavo igrala je izbran Mitos d.o.o., pripravo terena je izvedel Nograd – Lotmerk d.o.o..