Otroška igrala na Glavnem trgu

Občina Ljutomer je kupila tudi novo kombinirano igralo za Glavni trg v Ljutomeru. Obstoječe igralo se je obnovilo in je bilo  nameščeno na območju mesta Ljutomer.