Osnovna šola Stročja vas bo kmalu bogatejša za novo dvigalo

 

V županatu Mestne hiše je 19. 7. 2017 potekal podpis pogodbe za Dobavo in montažo dvižne ploščadi v Osnovni šoli Stročja vas.

Občina Ljutomer je namreč v sodelovanju z Osnovno šolo Stročja v mesecu juniju 2017 pristopila k zbiranju ponudb za ureditev dvižne ploščadi, ki bo v veliko pomoč gibalno oviranim osebam.

Kot najugodnejši ponudnik je bilo sredi eseca julija 2017 izbrano podjetje CASTER dvigala, d. o. o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor. Vrednost dvižne ploščadi in aluminijastega jaška, ki bo zaprt z varnostnim steklom, ter drugih spremljajočih stroškov skupaj znaša 29.499,60 EUR.

Investicijo bosta sofinancirali Občina Ljutomer iz proračunskih sredstev in Osnovna šola Stročja vas, ki je v ta namen zbrala skupaj približno 16.000,00 EUR (donacije, zbrana sredstva od zbiranja zamaškov).

Dela se bodo predvidoma začela izvajati v času poletnih počitnic, meseca avgusta. Rok za dokončanje vseh del in začetek uporabe dvižne ploščadi je do konca oktobra 2017.