Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

V sklopu projekta se izvajajo naslednje investicije:

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v KS Cven

Skupaj je predvidenih 9.906 m kanalizacijskega omrežja na področju KS Cven. V naselju  Mota je zgrajene 2.386 m gravitacijske ter 1.642 m tlačne kanalizacije. Hkrati se izvajajo dela na hišnih priključkih. Skupaj je izvedenih 105 hišnih priključkov. V naselju Mota je potrebno zgraditi še dve črpališči odpadnih voda, s tem bodo dela na kanalizaciji v tem naselju zaključena. V naselju Cven je zgrajene 1.381 m gravitacijske ter 1.159 m tlačne kanalizacije. Potrebno je še za izgraditi 1.046 m gravitacijske ter 1.197 m tlačne kanalizacije. V naselju Cven se hkrati tudi izvajajo hišni priključki. V naselju Cven je prav tako potrebno zgraditi še dve črpališči odpadnih voda.

Izgradnja vodovoda Branek

Z izgradnjo vodovoda Branek se bo pričelo v naslednjih dneh. Dolžina vodovoda bo znašala 1.281 metrov.

Izgradnja vodovoda do vodohrana VH Branek

Z izgradnjo vodovoda do vodohrana VH Branek se bo pričelo v naslednjih dneh. Dolžina vodovoda bo znašala 573 metrov.

Vodovod Kamenik

Od skupne dolžine 2.123 m je do sedaj zgrajenih 1.450 m. Pogodbena vrednost del znaša 175.148,44 EUR.

Vodovodno omrežje za naselje Kozara

Izdelana je dokumentacija za izgradnjo vodovoda Kozara v sklopu projektov izgradnje sistema C. Izvedba je planirana najpozneje do konca leta 2015.

Vodohran in prečrpalna postaja Radomerje I

Vodohran in prečrpalna postaja Radomerje I V = 50 m3, je v izgradnji. Izvajajo se gradbena dela. Pogodbena vrednost znaša 159.725,90 EUR (brez DDV).

Vodohran in prečrpalna postaja Radomerje II

Vodohran in prečrpalna postaja Radomerje II, V = 100 m3 je v izgradnji. Izvajajo se gradbena dela. Pogodbena vrednost znaša 185.385,38 EUR (brez DDV).

Vodovod Plavčak – Ilovci

Nadaljuje se z gradnjo vodovoda Plavčak – Ilovci v skupni dolžini 1.109 m katerih pogodbena vrednost znaša 134.801,22 EUR (brez DDV).

Vodovod VH Moravski vrh – VH Mala Nedelja

Vodovod VH Moravski vrh – VH Mala Nedelja je v izgradnji. Zgrajenih je 2.300 m vodovoda od skupne dolžine 3.144 m. Pogodbena vrednost znaša 453.756,86 EUR (brez DDV).