Obnova spomenika Janka Ribiča v Cezanjevcih

S finančno pomočjo Ruskega centra znanosti in kulture je bil obnovljen spomenik talcem pri Ribičevem mlinu. Sanacijska dela so vključevala obnovo vklesanih črk na 26 ploščah s pozlatitvijo, obnovo stopnic, čelne, stranske ter obrobne plošče, fugiranje med temeljnim kamnom in zamenjava plošče, ki služi za podest. V sklopu obnovitvenih del se je uredila tudi okolica spomenika z obnovo klopi. Vrednost celotne investicije je znašala 5.727,00 EUR, od tega je Ruski center znanosti in kulture sofinanciral navedena dela v višini 1.934, 43 EUR.