Obnova pokopališča z mrliško vežico v Cezanjevcih

V letu 2014 je bilo izvedeno notranje pleskanje mrliške vežice, v septembru pa bo zaključena tudi razsvetljava na pokopališču. Skupna vrednost izvede omenjenih del je 8.500 EUR. V lanjskem letu se je izvedlo tudi barvanje vseh lesenih delov na vežici.