Nakup opreme za ŠIC (fitnes)

V letu 2013 so bila zagotovljena sredstva za dodatno opremo za fitnes v vrednosti 18.203 EUR, ki jo je nabavil najemnik prostora. S tem se je uredilo lastništvo opreme za fitnes v ŠIC Ljutomer.