Miklošičev kip

Na predlog Gimnazije Ljutomer je bila v program Miklošičevega leta uvrščena tudi postavitev doprsnega kipa dr. Francu Miklošiču na Glavnem trgu v Ljutomeru. Kip je bil postavljen in predstavljen javnosti 19. novembra 2013, sočasno z zaključkom mednarodne znanstvene konference in z izvedbo zaključne prireditve, slavnostne akademije ob 200. obletnici Miklošičevega rojstva. Izdelala ga je akademska kiparka Irena Brunec – Tébi. Skupni stroški izdelave, dostave in montaže za doprsni kip dr. Franca Miklošiča so znašali 8.500,00 EUR z DDV.