Komunalna ureditev stanovanjske soseske Juršovka – Kamenščak – I. Faza

V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalne infrastrukture na obravnavanem območju. Izvedena je bila dovozna cesta B do parcel v gramozirani obliki. Gre za zemljišča na območju Juršovke, ki bodo namenjena izgradnji individualnih stanovanjskih hiš. V I. fazi ureditve stanovanjske soseske je bilo pridobljenih okrog 8 parcel v velikost cca od 840 do 1100 m2. Urbanistična zasnova je bila izdelana maja 2011.Sredi novembra 2013 je bila naročena tudi projektna dokumentacija (PGD) za izgradnjo komunalne infrastrukture za ta zemljišča in izdelava geološkega poročila.