Izvaja se rekonstrukcija Vrtne in Volkmerjeve ulice v Ljutomeru

V sklopu projekta obnove mestnih ulic se je letos pristopilo k rekonstrukciji Vrtne in Volkmerjeve ulice v Ljutomeru. Pogodbeni rok za dokončanje del je 30. november 2020, glede na to, da se dela celovita rekonstrukcija celotne komunalne infrastrukture, pa se je s podjetji Adria plin, Telemach in Telekom dogovorilo, da se sočasno z rekonstrukcijo komunalne infrastrukture izvede tudi širitev njihovega omrežja in izvedba brezplačnih priključkov do vsake stanovanjske hiše. Ta dela so zaradi nezmožnosti opravljanja več del hkrati zamaknila rok izvedbe celotne investicije. Predvideva se, da bo v letošnjem letu zaključena Vrtna ulica, takoj ko bodo vremenske razmere to dopuščale pa se bo rekonstruirala še Volkmerjeva ulica, ki pa bi zaradi lažjega izvajanja zimske službe ostala do takrat v sedaj obstoječi asfaltni izvedbi. V kolikor bodo zimske razmere dopuščale izvajanje gradbenih del se predvideva zaključek rekonstrukcije obeh omenjenih ulic v začetku aprila 2021.