Izgradnja krožišča "K2"

V letu 2011 se je v celoti izvedla planirana izgradnja krožnega križišča regionalne ceste z Babinsko cesto (»K2«). Investicija je bila sofinancirana s strani Občine Ljutomer v višini 154.479,25 EUR, Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo v višini 85.660,25 EUR, Direkcija Republike Slovenije za ceste v višini 258.250,80 EUR in DARS d.d. v višini 174.736,13 EUR. Dodatnih del ni bilo, saj je bila pogodba sklenjena po sistemu »ključ v roke«. Dela je izvedlo podjetje SGP Pomgrad d.d..V  sklopu investicije je bilo zgrajeno krožišče, v celoti pa se je na tem odseku rekonstruiralo vodovod in kanalizacijo ter javno razsvetljavo. Za ureditev notranjosti krožišča je Občina Ljutomer sprejemala pobude občanov in tako je na željo večine posajena vinska trta.