Izgradnja brvi v parku generala Maistra

Dela so se pričela v mesecu septembru in so bila zaključena v mesecu novembru 2014.