Energetska sanacija stavb v lasti Občine Ljutomer

Občinski svet Občine Ljutomer je na 14. redni seji, ki je potekala 22. marca 2017, sprejel tudi Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ljutomer. V finančni perspektivi 2013–2020 razpisi s področja energetskih obnov namreč temeljijo na javno-zasebnem partnerstvu, ne pa več na neposredni prijavi občine na razpis za nepovratna sredstva. Tako bo poskušala Občina Ljutomer preko razpisa najti zasebnega partnerja, ki bo skupaj z nepovratnimi sredstvi kohezijskega sklada, sredstvi proračuna občine in lastnimi sredstvi obnovil štiri objekte – Glasbeno šolo Ljutomer, Osnovno šolo  Cezanjevci, vrtec v Ljutomeru in telovadnico z veznim hodnikom pri Osnovni šoli Ivana Cankarja v Ljutomeru. Gre za celovito energetsko obnovo omenjenih objektov, ki bo obsegala ovoj stavb, prenovo razsvetljave, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijo stropov, podstreh ter zamenjavo kotlovnic in energentov. Ukrepi se glede na potrebe po objektih malenkostno razlikujejo. Pri prenovi stavbe glasbene šole bo potrebno hkrati pristopiti tudi k statični sanaciji in notranji ureditvi, da se bo objekt po zaključku investicije lahko začel uporabljati. Višina upravičenih stroškov energetske obnove je ocenjena na 1,01 milijona evrov, neupravičenih pa na pribl. 0,5 milijona evrov. Končne vrednosti bodo znane po predaji vse projektne dokumentacije. V primeru uspešne prijave se izvedba predvideva v letu 2018.