Avtobusna postaja - streha

Na avtobusni postaji je v letu 2013 podjetje Arriva obnovilo nadsrešnico nad avtobusno postajo.