• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Strategije in programi

1. Prijavna knjiga za naziv Evropska prestolnica kulture 2025 (slovenščina)

  Prijavna knjiga za naziv Evropska prestolnica kulture 2025 (angleščina)

2. Program investicijskih vlaganj v okviru Lokalnega programa za kulturo (LPK 2017-2025) in kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025

3.  Lokalni program za kulturo 2017 – 2025

4.  Razvojni koncept občine Lendava za obdobje 2015-2025

Občina potrebuje Razvojni dokument, ki bo podlaga za sprejemanje strateških odločitev in za oblikovanje potrebnih razvojnih partnerstev. Razpoložljive analize kažejo na razvojne probleme občine, ki ne dosega slovenskega povprečja na področju demografskih kazalnikov, zaposlovanja in angažiranosti prebivalstva. To so razvojne cokle saj na drugih področjih občina beleži dobre razvojne rezultate in nadpovprečno razvojno angažiranost.

5.  Program pospeševanja razvoja turizma 2017

6.  Analiza programa pospeševanja razvoja turizma 2016

7.  Program pospeševanja razvoja turizma v letu 2016

8.  Program pospeševanja razvoja turizma v letu 2015

9. Program spodbujanja razvoja malega gospodarstva in podjetništva v Občini Lendava 2015

10.  Program spodbujanja kmetijstva v letu 2015