• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Splošno o gospodarstvu v Lendavi

Občina Lendava ima bogato gospodarsko tradicijo, za razvoj gospodarstva pa ima pomembno vlogo tudi geografska lega - tromeja med Slovenijo, Madžarsko in Hrvaško, kar ugodno vpliva na mednarodno sodelovanje. Gospodarstvo v Lendavi obsega predelovalno industrijo, turistično in storitveno dejavnost ter kmetijstvo in vinogradništvo. 

Število gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Lendava (vir: april 2014 Ajpes)

Družba z omejeno odgovornostjo - d.o.o. 260
Delniška družba - d.d. 6
Družba z neomejeno odgovornostjo - d.n.o. 2
Komanditna družba - k.d. 1
Skupaj gospodarske družbe 269
Samostojni podjetniki in obrtniki  264
Skupaj 543

Širše območje občine Lendava se srečuje z resnimi gospodarskimi in socialnimi problemi, ki se odražajo v naraščajočem številu brezposelnih, stečajih, težavah pri prestrukturiranju podjetij in v demografskih problemih. To območje je del širše pomurske regije, ki je po statističnih podatkih najslabše razvita regija v Sloveniji. 

Analiza ISSO Zlati kamen, 2014

Analiza ISSO Zlati kamen, 2015

Analiza ISSO Zlati kamen, 2016

Analiza ISSO Zlati kamen, 2017

Analiza ISSO Zlati kamen, 2018

Analiza ISSO Zlati kamen, 2019

Analiza ISSO Zlati kamen, 2020