• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Sestava in poslovnik

Nadzorni odbor Občine Lendava v mandatnem obdobju 2018-2022 sestavlja 7 članov:

  • mag. Drago BAŠA, predsednik 
  • Peter KLEIDERMAN, podpredsednik
  • Vesna ČIH
  • Edvard FARKAŠ
  • Jožef HORVATH
  • Franc ŠANDOR
  • Franc ŠPILAK         

Poslovnik Nadzornega odbora