• Slovenščina
 • Magyar
 • English
 • Deutsch

Sestava in poslovnik

Občinski svet v mandatnem obdobju 2018 - 2022 bo sestavljalo 19 članov, med katerimi sta dva predstavnika madžarske narodnostne skupnosti ter en predstavnik romske skupnosti. Z ugotovitvijo o izvolitvi župana Janeza Magyar mu je na podlagi prvega odstavka 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi prenehal mandat občinskega sveta. O tej ugotovitvi je bila obveščena Občinska volilna komisija, ki bo v skladu s 30. členom Zakona o volitvah izvedla nadaljnji postopek imenovanja nadomestnega člana občinskega sveta.  

Člani občinskega sveta:

 • Eva Šabjan, SDS
 • Gyöngyi Horvat, SDS
 • Janez Somi, SDS
 • Rozina Nemec, SDS
 • Dejan Süč, ZMOREMO - Lista Dejana Süča
 • Rahela Hojnik, ZMOREMO - Lista Dejana Süča
 • Sven Sarjaš, ZMOREMO - Lista Dejana Süča
 • Jožef Gerenčer, SMC
 • Patrik Kocet, SMC
 • Romeo Gal, Lista gasilcev za varnost občanov
 • Stanislav Gjerkeš, Lista občanov za razvoj
 • Ivan Koncut, SD
 • Igor Kulčar, Lendava - Tudi moja občina
 • Drago Nađ - DeSUS
 • Elvira Vaupotič Göncz, Lista dr. Mihael Kasaš
 • Peter Novak, N.Si

Predstavnika madžarske narodnosti

 • Robert Požonec
 • Ferenc Horváth

Predstavnica romske skupnosti

 • Nataša Horvat