• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Oskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo je obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Na območju občine Lendava jo izvaja javno podjetje EKO Park, d.o.o. Priključitev stavb na javni sistem oskrbe s pitno vodo je obvezna povsod, kjer je ta na voljo.

Porabniki pitne vode lahko spremljajo kakovost pitne vode na spletni strani javnega podjetja.

Prijava izliva vode iz javnega vodovodnega omrežja, motenj pri oskrbi s pitno vodo, dodatna pojasnila v zvezi z oskrbo s pitno vodo: EKO Park, d.o.o., Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava. Telefon: (02) 577 62 85 ali 041 70 70 80.