• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odredba o preklicu prepovedi zbiranja in gibanja ljudi na območju gostilne s prenočišči "Olimpija" v Dolgi vasi v Dolgi vasi

torek, 21. april 2020

Župan Občine Lendava je zaradi prenehanja pogojev prepovedi zbiranja in gibanja ljudi na območju gostilne s prenočišči "Olimpija" v Dolgi vasi, z odredbo preklical veljavnost odredbe št. 029-0003/2020-2 z dne 7. 4. 2020.