• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Letno poročilo o obremenjenosti zraka s cvetnim prahom v sezoni 2019

Monitoring cvetnega prahu je po sporazumu med NLZOH in Občino Lendava potekal od 1. 1. do 31. 12. 2019, letno poročilo obravnava obdobje od 1. 1. do 31. 10. 2019, kar pokrije sezono pojavljanja alergenih vrst cvetnega prahu. Namen monitoringa v novembru in decembru je kontrola dogajanja v ozračju glede na vremenske razmere, stanje v novembru in decembru je bilo objavljeno v dodatnih mesečnih poročilih.

Celotno poročilo si lahko preberete tukaj.