• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Krajevne skupnosti

S statutom Občine Lendava (Ur.l. RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je bilo ustanovljenih 17 krajevnih skupnosti, od tega je 16 krajevnih skupnosti narodnostno mešanih. Krajevnim skupnostim je bil s statutom občine podeljen status pravne osebe javnega prava. V novembru 2004 je svet Občine Lendava sprejel pobudo krajanov naselja Trimlini za izločitev naselja Trimlini iz krajevne skupnosti Lendava ter ustanovitev nove krajevne skupnosti. S spremembo statuta občina Lendava tako šteje 18 krajevnih skupnosti:

Čentiba, Dolga vas, Dolina, Gaberje, Genterovci, Gornji Lakoš, Dolnji Lakoš, Gorice pri Lendavi, Hotiza, Kapca, Kot, Lendava, Mostje – Banuta, Petišovci, Pince, Pince Marof – Benica, Radmožanci, Trimlini.

*Krajevne skupnosti v pdf različici