• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Gospodarske javne službe

Občina Lendava je v skladu z odlokom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,  št. 45/2009 ) z odlokom, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33/2007, ustanovila javno podjetje EKO – PARK d.o.o. Lendava. Dejavnosti podjetja:

  • oskrba s pitno vodo
  • odvajanje odpadnih fekalnih voda (kanalizacija)
  • urejanje in vzdrževanje javnih površin in cest
  • zbiranje in odvoz odpadkov
  • projekti