• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Zeleni telefon

Zeleni telefon: 080 48 47

Namenjen je predvsem za težave s področja varovanja okolja, cest in prometne varnosti, stanovanjske problematike, urejanja zelenic, ulične razsvetljave ter javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija …).

Zeleni telefon deluje 24 ur na dan na brezplačni telefonski številki 080 48 47. V okviru delovnega časa občinske uprave se beležijo klici občanov sproti, medtem ko je izven delovnega časa aktiviran odzivnik. Vsak klic se dnevno pisno zabeleži v vnaprej določeni obliki. Ob klicu so zaželeni podatki prijavitelja problema (ime, naslov, telefon) niso pa obvezni.  Problem je potrebno opisati z vsebinskimi podatki, kot so: lokacija problema, vrsta težave, količina, površina prizadetega območja, povzročitelj, domnevni negativni učinki na okolje, nevarnosti, ki pretijo …

Elektronski naslov: zeleni.telefon@lendava.si

Zeleni telefon smo po novem nadgradili z elektronskim naslovom, s čimer želimo zagotoviti dodaten kanal za komuniciranje in izboljšati komunikacijo z okoljem. Na elektronski naslov zeleni.telefon@lendava.si lahko sporočate svoja vprašanja, ideje in predloge, kot je opisano zgoraj, ob sporočilu pa vas prosimo za navedbo naziva in naslova prijavitelja, sicer zadev ne bomo upoštevali. Prosimo tudi, da se vzdržite negativne komunikacije, obtožb, klevet in nepreverjenih informacij.

Prejete klice in elektronska sporočila bo občinska uprava preverila, opravila ogled terena in lokacije, zbrala potreben material ter podala predloge za nadaljnje ukrepanje, s katerimi se bo problem tudi v doglednem času rešil (odvisno od vrste problema in učinkov na okolje...). Prijavitelja bomo glede rešitve problema obvestili.