• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki je eno od pomembnih področij varovanja okolja. Vključuje dejavnosti zmanjševanja nastajanja odpadkov ter ravnanja z njimi. V okviru Občine Lendava pripravlja operativne načrte za ravnanje z odpadki in spremlja uresničevanje lokalne strategije ravnanja z njimi Služba za okolje in prostor, storitve ravnanja s komunalnimi in njim podobnimi odpadki v Občini Lendava pa izvaja javno podjetje Eko Park, d.o.o.

Brošura: Kako ravnati z odpadki