• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Programi in spodbude

1. Razvoj kmetijstva

Območje Lendave je bogato s kmetijskimi površinami, ki jih je treba aktivirati za dejavnosti, ki so donosne na razmeroma majhnih površinah in so okolju prijazne. Občane je treba spodbuditi k vrtnarjenju, sadjarstvu in ohranjanju vinogradništva ter posledično oživiti zadružništvo in tržnico, s čimer se širi ponudba doma pridelanega sadja in zelenjave. Vzpostavljati je treba infrastrukturo in črpanje razpoložljivih sredstev na nacionalni in evropski ravni.

2. Razvoj turistične infrastrukture

Lendava s širšo okolico postaja »panonski turistični biser«; turizem in razvoj storitvenih dejavnosti so priložnosti za spremembe, ki jih morajo sprejeti predvsem mlajše generacije. Gre za procese, ki jih občina spodbuja tudi z vlaganjem v prestižno turistično infrastrukturo. Odločilnega pomena so tako vlaganja v razvoj termalnega turizma, pomemben dejavnik  sodobne turistične ponudbe je tudi kolesarski center v Čentibi. Med najpomembnejšo turistično infrastrukturo sodi turistična cesta v Lendavskih goricah. 

3. Evropsko teritorialno sodelovanje, PANNON EGTC

Občina Lendava je ustanovni član evropskega teritorialnega sodelovanja PANNON EGTC s sedežem v Pécsu na Madžarskem. Med programskimi vsebinami in prioritetnimi projekti so pomembni razvoj turizma, krepitev gospodarske osnove področja, trajnostni razvoj, varovanje vodnih potencialov, razvoj prometne infrastrukture ter pretok informacij in znanj. 

Več o razpisih v Razpisih in javnih objavah

Več o programih in spodbudah v Strategijah in programih.

4. Priložnosti za razvoj

  • industrijske dejavnosti v Poslovno-industrijski coni: logistični center, industrija in obrt; priložnosti za nove zaposlitve
  • agronomija: ugodne naravne danosti za razvoj kmetijstva, vrtnarstva, vinogradništva
  • storitvene dejavnosti: naravna bogastva, geotermija, naravni resursi za razvoj turizma in zdraviliške dejavnosti