• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Podjetja v Lendavi

1. Predelovalna industrija

Predelovalna dejavnost se v glavnem izvaja v Poslovno-industrijski coni, ki obsega 158 ha zemljišč in leži na jugovzhodu Lendave, tik ob avtocesti Ljubljana – Budimpešta, na 5. Evropskem koridorju Barcelona – Kijev.

Prednosti Poslovne-industrijske cone:

  • dobra komunalna opremljenost; plinovod, naftovod, kanalizacija in čistilna naprava, industrijski železniški tir, industrijski vodovod velikih kapacitet, optični kabel TK
  • komunalno opremljena zemljišča in nizki vstopni investicijski stroški; nizke cene komunalno opremljenih zemljišč
  • kakovostna delovna sila ob visoki stopnji brezposelnosti
  • razvite storitvene dejavnosti; prehrana, varstvo pred požarom, logistika

Analiza: Zlati kamen

Med gospodarskimi dejavnostmi kljub aktualnim razmeram največji delež prihodka ustvarjajo industrijska podjetja, ki prav tako zaposlujejo pretežni delež delovno aktivnega prebivalstva. Med večjimi v Lendavi so:

 

2. Turizem in storitvene dejavnosti

Naravne danosti ustvarjajo ugodne možnosti za razvoj turizma v lendavskem območju, pri čemer se izpostavljajo tri področja, ki omogočajo razvoj turistične ponudbe, to so rekreacija in zdravilišče, kulturna dediščina ter vino in kulinarika. Razvoj turizma v Lendavi in njenem lokalnem okolju je zaznamoval razvoj družbe Terme Lendava, ki so tudi danes daleč najpomembnejši nosilec turistične ponudbe v Lendavi.

 
 

3. Kmetijstvo in vinogradništvo

Kmetijstvo ima v povezavi s slovensko samooskrbo ter turizmom veliko neizkoriščenih priložnosti za zaposlovanje in razvoj deficitarnega družinskega podjetništva, v zadnjih letih pa se dviguje tudi zavest o ekološki pridelavi. Lendava je prav tako znano vinorodno območje z bogato vinogradniško tradicijo in velikimi območji, posajenimi z vinsko trto.