• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Posledice potresa zaznane tudi na zgradbah v občini Lendava

sreda, 30. december 2020

Rušilni potres z epicentrom v Petrinji na Hrvaškem je povzročil škodo tudi na zgradbah v občini Lendava. Po zaenkrat znanih podatkih je največ škode utrpel lendavski grad. Kot je izjavil direktor Dubravko Baumgartner, so zaznali nove razpoke v razstaviščnih prostorih - nekatere, že sanirane razpoke po potresu v mesecu marcu, so se ponovno pojavile. Obstoječe razpoke na fasadi gradu so se poglobile in razširile.

Vsled včerajšnjega potresa je Občina Lendava pozvala vse direktorje javnih zavodov, ter predsednike krajevnih skupnosti, da preverijo morebitno nastale poškodbe na stavbah, ki jih imajo v upravljanju ter o tem obvestijo občinsko upravo, ki je že angažirala statika in cenilce za oceno škode nastale na stavbah.

Ob že zaznanih poškodbah je Občina Lendava z aktivnimi postopki in oceni statika o varnosti objektov za zaposlene in obiskovalce poskrbela za presojo posledic potresa na stavbah in varnost uporabe le-teh.

Z veliko gotovostjo lahko predvidevamo, da bodo včerajšnjemu potresu sledili še popotresni sunki, zato moramo storiti vse, da zaščitimo ljudi, ki v teh stavbah delujejo.