• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Občinski praznik in simboli

28. oktober – občinski praznik (prej 20. avgust)

Praznik Občine Lendava je 28. oktober. Na ta dan leta 1366 je kralj Ludvik I. rodbini Bánnfy podelil sejemske pravice in s tem se je lendavska posest zapisala v takratni gospodarski, politični in kasneje tudi meščanski zemljevid Evrope.

Simboli

Občina Lendava je v letu 1996 objavila javni natečaj za določitev grba in zastave nove občine. Na natečaj se je prijavilo 11 avtorjev. Komisija za pripravo natečaja in izbiro predloga je izmed prijavljenih rešitev izbrala delo s šifro 12101990. Avtorica izbranega projekta je bila Katjuša Kranjc.

Izhodiščna osnova za grb je lendavski grad kot arhitekturna dominanta makro lokacije, ki s svojo izjemno lego opredeljuje prostor že stoletja. Grad stoji na hribu, pod njim so stilizirani trije potoki, ki opredeljujejo in določajo razvoj in strukturo mesta. Zastavica na strehi gradu, ki piha iz leve proti desni, simbolizira dinamiko in obeta vedrejše čase. Grb določata dve heraldični barvi - modra in zelena, ki sta tudi barvi obeh držav - Slovenije in Madžarske

Zastava občine Lendava je izdelana v razmerju stranic 1:3 (širina : višina). Po vertikali je razdeljena v tri polja. Prvo polje je zeleno, drugo srebrno in v središču vsebuje mestni grb. Naslonilo grba je na prvi četrtini belega polja in se konča na tretji četrtini belega polja.

Občinski svet občine Lendava je 12. 9. 1996 sprejel Odlok o grbu in zastavi občine Lendava (Ur. list RS št. 54/96), ki natančno opredeljuje namen, uporabo in način izobešanja zastave.

Zastava občine Lendava Grb očbine Lendava