• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Medobčinska uprava občin

Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava
Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik
Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje

Svet ustanoviteljev

Občina Lendava
Župan: Janez Magyar
Tel: 02 577 25 10
El. naslov: obcina@lendava.si

Občina Dobrovnik
Župan: Marjan Kardinar
Tel: 02 577 68 80
El. naslov: marjan.kardinar@dobrovnik.si

Občina Kobilje
Župan: Robert Ščap
Tel: 02 579 92 20
​El. naslov: robert.scap@tipdoo.si

Vodja
Vodja organa skupne občinske uprave: mag. Tibor Hebar - inšpektor svetnik
Tel: 02 577 25 50
El. naslov: inspekcija.lendava@siol.net 

Delovna področja skupne občinske uprave:

  • Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo
  • Občinsko redarstvo
  • Varstvo okolja
  • Urejanje prostora
  • Civilna zaščita