• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Lendava v številkah

Lendava se razprostira na skrajnem vzhodu Slovenije blizu slovensko-madžarske in slovensko-hrvaške meje. Leži ob vznožju Lendavskih goric, nedaleč od reke Mure. Prebivalci so Slovenci, Madžari, Hrvati in pripadniki drugih narodov. Na podlagi bogate kulturne tradicije se je izoblikovala naravna multikulturna sredina, ki opredeljuje mesto in tudi občino. Območje Občine Lendava meri 123 km2 in obsega 18 krajevnih skupnosti ter 23 naselij. Občina ima status narodnostno mešane občine, saj v njenih naseljih – razen Benice in Hotize – ob večinskem slovenskem narodu živi avtohtona madžarska narodnostna skupnost.

Lendava v številkah

Število prebivalcev 1. 7. 2013: 10.669 (vir: SURS)
Površina: 123 km2 (vir: GURS)
Dolžina občinske meje: 109 km (vir: GURS)
Geo lokacija: 46°33′47.08″N 16°27′6.43″E
Nadmorska višina: 161,1 m
 
Delovno aktivno prebivalstvo, januar 2014: 3299 (vir: SURS)
Število podjetij, 2014: 543 (vir: AJPES)
Število osebnih avtomobilov, 2012: 5.401 (vir: SURS)
Zbrani komunalni odpadki, 2012: 298,6 kg/prebivalca (vir: SURS)
Število gostov, januar 2014: 1965 (vir: SURS)
Število nočitev, januar 2014: 5983 (vir: SURS)
 
Povprečna letna maksimalna temperatura 2013: 29.7 C (vir: ARSO)
Povprečna letna minimalna temperatura 2013: -2 C (vir: ARSO)
Količina letnih padavin, 2013: 929.3 mm (vir: ARSO)
Število dni s padavinami, 2013: 123 (vir: ARSO)
Število dni s snežno odejo, 2013: 36 (vir: ARSO)