• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Pravno obvestilo

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je Občina Lendava nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu objavljenimi na spletnem mestu www.lendava.si (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi). To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Občine Lendava prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje v komercialne namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) pa sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.

Odgovornost Občine Lendava

Občina Lendava se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbela za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj institucija ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta www.lendava.si ali nezmožnosti oz. motenega delovanja uporabe le-tega.

Varstvo osebnih podatkov 

Kakršnekoli podatke, ki jih Občina Lendava pridobi na kakršenkoli način preko spletnega mesta, so namenjeni izključno za rabo Občine Lendava in Občina Lendava varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskem zakoniku.

Hipertekstualne povezave

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta Občine Lendava onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zaradi tega Občina Lendava ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.