• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Zdravstveni dom Lendava, Občina Lendava in štab Civilne zaščite Občine Lendava bodo organizirali brezplačno hitro testiranje na SARS-COV-2 in sicer bo testiranje potekalo pred Centrom za zaščito in reševanje Lendava predvidoma vsak petek in ponedeljek.

Z današnjim dnem se začenja javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta in bo potekala do 5. februarja 2021. Javna obravnava bo v prostorih Občine Lendava 27. januarja 2021 ob 16. uri v skladu s priporočili, ki bodo zaradi epidemije takrat v veljavi.

Rušilni potres z epicentrom v Petrinji na Hrvaškem je povzročil škodo tudi na zgradbah v občini Lendava. Po zaenkrat znanih podatkih je največ škode utrpel lendavski grad.

Potresov žal ne moremo napovedati, se pa nanje lahko, poleg potresne gradnje, pripravimo z znanjem. Slovenija leži na potresno nevarnem območju, zato je pomembno, da smo poučeni o tem, kako ravnati med potresom in po njem.

Na Društvu za zaščito živali Pomurja so pripravili nekaj osnovnih navodil in ukrepov, kako poskrbeti za ustrezno zaščito svojih ljubljenčkov v poletni vročini, opozarjajo pa tudi na velik problem nezaželenih mačjih mladičev.

Obveščamo vas, da Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje pripravlja izdajo glasila/novičnika o nevladnih organizacijah (društvih, zavodih, ustanovah) v Pomurju, v kateri lahko brezplačno promovirate svojo organizacijo, svoje delo oziroma predstavite problematiko, s katero se ukvarjate.

Župan Občine Lendava je zaradi prenehanja pogojev prepovedi zbiranja in gibanja ljudi na območju gostilne s prenočišči "Olimpija" v Dolgi vasi, z odredbo preklical veljavnost odredbe št. 029-0003/2020-2 z dne 7. 4. 2020. 

Sterilizacijo oziroma kastracijo psov in mačk bodo veterinarji izvajali na vseh veterinarskih postajah v Pomurju; med 1. februarja in 31. marcem 2020 lahko uveljavljate 20% popust pri ceni storitve.  

sobota, 25. avgust 2018
nedelja, 31. december 2017
sobota, 9. december 2017
sreda, 6. december 2017
sobota, 28. oktober 2017
petek, 27. oktober 2017
četrtek, 26. oktober 2017
sobota, 30. september 2017
četrtek, 21. september 2017
sobota, 2. september 2017
sobota, 26. avgust 2017
petek, 25. avgust 2017