• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Celostna prometna strategija Lendava

Dokument z naslovom Celostna prometna strategija, ki ga je na junijski seji potrdil občinski svet, je podlaga za črpanje evropskih sredstev za potrebe izvajanja ukrepov na področju trajnostne mobilnosti.

Do 20. junija 2017 še lahko sodelujete v raziskavi o vključevanju javnosti v pripravo Celostnih prometnih strategij, ki se izvaja v 64 slovenskih občinah. Njen namen je izboljšati vključevanje javnosti v upravljanje javnih zadev v prihodnje – tako v občinah, kot na državni ravni.

29. marca 2017 so se v prostorih Mestne hiše odvijali trije dogodki vezani na izdelavo Celostne prometne strategije Občine Lendava.

V sklopu priprave Celostne prometne strategije za Občino Lendava vljudno vabljeni v sredo, 29. marca 2017, ob 16. uri na javno razpravo v veliko sejno dvorano Mestne hiše.

V uvodu javne razprave so bili prikazani rezultati analize stanja na področju celovitega urejanja prometa, ki so odraz opravljenih terenskih ogledov, intervjujev, anket, delavnic in drugih aktivnosti, ki so od maja 2016 do januarja 2017 odvijale v sklopu priprave celotne prometne strategije.

V sklopu priprave Celostne prometne strategije za Občino Lendava vas v četrtek, 5. januarja 2017, ob 15. uri vabimo na javno razpravo v veliko sejno sobo Mestne hiše, kjer bomo predstavili rezultate analize stanja ter izvedenih delavnic.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je tudi letos ponovno povezal na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Tudi v naši občini so v tem tednu potekale številne aktivnosti, ki naj bi spodbujale k pametni in trajnostni mobilnosti kot dobri investiciji.

PAMETNA MOBILNOST ZA GOSPODARSKO USPEŠNOST je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti.

Občina Lendava je uspešno pridobila sofinanciranje operacije "Celostna prometna strategija", s strani RS, Ministrstva za infrastrukturo, v okvirju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020.

V sklopu priprave Celostne prometne strategije Občine Lendave se je v Mestni hiši odvila prva delavnica, ki so se je udeležili predstavniki šolstva, zdravstva, turizma, gospodarstva ter zainteresiranih društev in posameznih družbenih skupin.