Zdravstvo / sociala | Sociala

Sociala

Dobrobit naših prebivalcev je eden temeljnih ciljev kungoške občinske in lokalne skupnosti. V ta namen nudimo finančno in drugo podporo tistim, ki širijo svojo družino ali so se morda znašli v posebnih življenjskih okoliščinah.