SPV | Sestava

Sestava

Za mandatno obdobje 2014-2018 so bili v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu imenovani:

- Stojan Privšek, predsednik,

- Peter Breznik, član,

- Silvo Kostanjšek, član,

- Bernard Vesenjak, član.

Seznam datotek