Šolstvo in varstvo

Šolstvo in varstvo

Osnovna šola Kungota      Podružnica Sp. Kungota      Podružnica Svečina      Vrtci

V občini imamo novo osnovno šolo s podružnicama ter tri vrtce. Nedavno pa smo ustanovili tudi medgeneracijski center Hiša vseh generacij.

Osnovno šolo Kungota obiskujejo vsi otroci naših občanov. Prihajajo peš iz vaške skupnosti Zgornja Kungota ali pa se vozijo z avtobusi iz ostalih vaških skupnosti.
Podružnično šolo z nižjo stopnjo v Sp. Kungoti obiskujejo otroci iz Spodnje Kungote, iz vaške skupnosti Svečina pa so prvih pet let otroci na podružnični šoli Svečina. V šestem razredu pa se vsi iz vseh vasi združijo v dve ali tri oddelčne skupnosti in tako nadaljujejo vse do devetega razreda.
Šola se ponaša tudi z razveseljivimi dosežki na raznih tekmovanjih: člani zgodovinskega krožka so dvakrat dosegli prvo mesto v raziskovalnih nalogah na državnem tekmovanju. Na podružnični šoli v Svečini pa je ustanovljena likovna skupina Mavrični žarki, ki se ponaša s priznanji mednarodnega značaja. Tako prihajajo njihova priznanja in pohvale iz Makedonije, Poljske in Argentine.
OŠ Kungota je vključena v projekt Comenius, v katerega so vključene še osnovne šole iz Portugalske, Avstrije, Norveške in Slovenije.
Pohvale vredno pa je tudi sodelovanje s HS Gamlitz iz Avstrije. Skupaj so izdali tudi dvojezična zbornika – knjigi Pozor! Državna meja / Achtung! Staatsgrenze in Drevo dobiva liste / Ein Baum bekommt Blätter. V prvi knjigi so opisali življenske zgodbe iz te in z one strani meje, v drugi pa so z opisi svojih doživetij počastili desetletnico sodelovanja.
Podružnični šoli pa sta predvsem glavni srčni utrip v majhnem kraju, saj pripravljajo veliko kulturnih prireditev za starše, tako ob praznikih, kot ob koncu šolskega leta.
Na šoli, tako v Zg. Kungoti kot na podružnicah, se učenci ne ubadajo le z učenjem, ampak so vključeni tudi v razne interesne dejavnosti. Tako radi zapojejo pri pevskih zborih, se učijo še nemškega jezika, ali pa sodelujejo v športnih, zgodovinskih, novinarskih in drugih krožkih.
K osnovni šoli spadajo še trije vrtci, ki so v Svečini, Zg. Kungoti in v Sp. Kungoti.

Seznam datotek