Turizem | Pohodniške poti vabijo | Po Svečinskih goricah

Po Svečinskih goricah

Nastanek: Odprtje poti 30. septembra 1990.

Prva pohodniška pot po Zahodnih Slovenskih goricah. Speljana je po mejah kungoške občine, čeprav te takrat še ni bilo.
Potek poti: Sp. Kungota - Brloga / Šentilj - Brloga - Repolusk na Plačkem vrhu / Repolusk - Vrezner - Kopica - Svečina / Svečina - Zg. kungota - Urban / Vrezner - Dreisiebner - Jurij ob Pesnici
Za pot je pripravljen Dnevnik poti in Vodnik z opisom poti.
Na poti je 7 kontrolnih točk, kjer je možno odtisniti žig z detajlom iz Slov. goric.
Pričetek poti je v Sp. Kungoti pri gostilni Fifolt ali v Juriju ali v Šentilju ali na Urbanu.
Zanimivosti ob poti: razgledi, spomeniki, kapelice, stare domačije, razgledni stolp, meja, jeleni, vinotoči, vinogradi …
Nagrada: Po prehojeni poti in vseh žigih predloži pohodnik Dnevnik poti na PD Maribor matica in dobi spominsko značko s klopotcem. Nagrada so še čudoviti razgledi, prijazni ljudje in bivanje v naravi.
Dolžina poti: Pot je dolga 17 ur, prehoditi jo je možno v dveh etapah. Upravlja jo markacijski odsek PD Maribor matica.
Mati poti: Anica Horvat
Seznam datotek