Okolje / prostor | Prostorsko načrtovanje

Prostorsko načrtovanje

Vse odloke, sklepe in druge predpise v zvezi z urejanjem prostora v občini Kungota najdete na tej povezavi : lexlocalis

Seznam datotek